DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
 
  
 
 
BIỂU MỨC PHÍ VÀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG CAM RANH

Phần I:
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

I. THỜI GIAN LÀM VIỆC:
      1. Thời gian làm việc trong ngày bình thường:
          Từ 0 giờ – 24 giờ, chia thành 4 ca, mỗi ca 06 giờ, cụ thể:
          - Ca 1: từ 06 giờ 00 đến 12 giờ 00.
          - Ca 2: từ 12 giờ 00 đến 18 giờ 00.
          - Ca 3: từ 18 giờ 00 đến 24 giờ 00.
          - Ca 4: từ 00 giờ 00 đến 06 giờ 00.


CÁC DỊCH VỤ

* Bốc xếp, kiểm đếm, ủy thác giao nhận hàng hóa.
* Kinh doanh kho, bãi.
* Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường bộ.
* Hỗ trợ, lai dắt tàu biển.
* Đại lý hàng hải, môi giới tàu biển, cung ứng dịch vụ tàu biển.
* Các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng.


 
     
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB