DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
Tàu đang khai thác tại Cảng

 

STT

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

12h00;10/07

1 NINHCO 66 Thiên Phú Phát Nhập Clinker Ca 1; 10/07 4.300 560
2 HÀ BÌNH 36 Thịnh Đức Tiến Nhập Xi măng Ca 1; 09/07 1.500 480
3 THÁI BÌNH 36 Ô tô CR Xuất Cát Ca 1; 10/07 2.900 690

 
 TIN KHÁC
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB