DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

12h00;26/04

C5 AN HẢI Tiến Thân Nhập Cement Ca 2; 21/04 2.000 320
C1 SEA HONOUR Kwang Jin Nhập Thiết bị Ca 1; 24/04 306 kiện 292kiện
C3 HẢI ĐẠT 36 Hồng Hải Xuất Muối Ca 1; 26/04 1.800 190
C2 MINH PHÚ 17 Thăng Long Nhập Cement Ca 1; 24/04 880 470
C5 THÁI HÀ 87 Tây Đô Nhập Cement Ca 1; 24/04 2.400 640

 
 TIN KHÁC
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB