DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
Thông báo kết quả bán thỏa thuận cổ phần của Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh

    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả bán thỏa thuận cổ phần của Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh được tổ chức vào ngày 09/04/2015 như sau: 
- Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh
- Số cổ phần đưa ra thỏa thuận: 5.692.492 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá thỏa thuận tối thiểu: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia thỏa thuận: 1 NĐT

Trong đó:
    + Tổ chức: 0 NĐT
    + Cá nhân: 1 NĐT
- Tổng khối lượng đăng ký thỏa thuận: 307.200 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự thỏa thuận hợp lệ: 1 phiếu
- Tổng khối lượng thỏa thuận hợp lệ: 307.200 cổ phần
- Khối lượng thỏa thuận cao nhất: 307.200 cổ phần
- Khối lượng thỏa thuận thấp nhất: 307.200 cổ phần
- Giá thỏa thuận cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá thỏa thuận thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá thỏa thuận thành công cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá thỏa thuận thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá thỏa thuận thành công bình quân: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT


Trong đó:
    + Tổ chức: 0 NĐT
    + Cá nhân: 1 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần thỏa thuận bán được: 307.200 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng thỏa thuận của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần thỏa thuận bán được: 3.072.000.000 đồng
- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: chậm nhất ngày 10/04/2015

 
 TIN KHÁC
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB