DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

     Ngày 12/6/2015, tại Trung tâm sinh hoạt Văn hóa – Chính trị thành phố Cam Ranh, Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đã tổ chức  Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất.

     Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có ông Bùi Việt Hoài, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo CPH Cảng Cam Ranh; ông Lê Phan Linh, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; ông Nguyễn Công Tài, Kiểm soát viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; ông Đặng Sâm, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Phó trưởng ban chỉ đạo CPH Cảng Cam Ranh; ngoài ra còn có trưởng, phó các ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Về phía địa phương có ôngNguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh và đại diện lãnh đạo của các sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa. Tham dự Đại hội còn có 84 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu tổng số 24.501.817 cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.

 
Đoàn chủ toạ điều hành Đại hội

     Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong những năm sau cổ phần hóa như: Điều lệ tổ chức và hoạt động; Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa, giai đoạn 2015-2018; thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015; thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; thông qua việc đăng ký lưu ký tập trung, đăng ký giao dịch cổ phiếu hoặc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời đã bầu Hội đồng quản trị công ty là 07 người và Ban kiểm soát là 03 người.

Bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS

     Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất để bầu ra Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS:

            - Hội đồng quản trị công ty:

 1. Ông Phạm Hữu Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 2. Ông Lê Minh Khôi – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;
 3. Ông Dương Văn Thành – Thành viên;
 4. Ông Nguyễn Viết Nhâm – Thành viên;
 5. Ông Nguyễn Huy Phương – Thành viên;
 6. Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên;
 7. Ông Nguyễn Văn Tài – Thành viên

   - Ban kiểm soát viên công ty:
 1. Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban kiểm soát;
 2. Bà Trịnh Thị Phúc Hạnh – Thành viên;
 3. Ông Nguyễn Trọng Thành – Thành viên.

Hội đồng Quản trị  và Ban kiểm soát ra mắt Đại Hội

     Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh với kết quả 100% phiếu tán thành.

 
 TIN KHÁC
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB