DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

     Sáng ngày 21/04/2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, địa chỉ số 29, Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (Cảng Cam Ranh) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.


Toàn cảnh Đại hội

    Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, cổ đông lớn của Cảng Cam Ranh có ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng Giám đốc; ông Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn; ông Phạm Văn Lin, Phó Chủ tịch Công đoàn cùng một số lãnh đạo các ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Về phía cổ đông chiến lược của Cảng Cam Ranh là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân có ông Nguyễn Văn Tài, cũng là Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Cam Ranh. Tham dự Đại hội còn có 37 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu tổng số 24.463.817 cổ phần của Cảng Cam Ranh, chiếm tỷ lệ 99,84% vốn điều lệ.


Đồng chí Phạm Hữu Tấn phát biểu khai mạc Đại hội

     Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty như: Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của năm 2015 (kỳ hoạt động từ ngày 25/06/2015 đến ngày 31/12/2015 sau khi cổ phần hóa Công ty); Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị vả Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và nhiều nội dung quan trọng khác.
     
Cũng tại Đại hội, để phù hợp với quy định mới của pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ sửa đổi của Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã ra nghị quyết bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Theo đó ông Nguyễn Viết Nhâm được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phạm Hữu Tấn thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị để tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Ngoài ra, Đại hội cũng bầu bổ sung 02 thành viên của Ban kiểm soát là bà Dương Thị Thanh Mai và bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa để thay thế cho 02 Kiểm soát viên đã được Đại hội thống nhất miễn nhiệm trước đó.


Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tặng hoa chúc mừng

     Theo báo cáo của Ban tổng Giám đốc công ty, mặc dù năm 2015 Cảng Cam Ranh phải đối mặt rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng với sự đoàn kết, nổ lực của cả tập thể CB,CNVCLĐ công ty trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đã giúp cho Cảng Cam Ranh hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6 tỷ đồng. So với Phương án sản xuất, kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty vào tháng 06/2015, lợi nhuận trước thuế tăng gấp nhiều lần. Mục tiêu trong năm 2016, Cảng Cam Ranh phấn đấu sản lượng hàng thông qua Cảng tăng trưởng 14,8%, doanh thu tăng 13,4%, lợi nhuận trước thuế tăng 37% so với năm 2015.Một số hình ảnh tại Đại hội

     Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh với kết quả 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. 

NTT

 
 TIN KHÁC
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB