DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

     Giai đoạn từ 2012 đến 2015:

   * Xây dựng 01 cầu cảng tổng hợp và container cho tàu có trọng tải 50.000 DWT với công suất 3.0000.000 tấn/năm.
   * Xây dựng 01 bến phao hàng lỏng cho tàu có trọng tải 5.000 DWT.
   * Đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho việc xếp dỡ hàng tổng hợp và hàng siêu trường siêu trọng gồm: lắp đặt 2 cẩu xoay cố định trên cầu cảng có sức nâng 40 tấn, 1 cẩu di động có sức nâng từ 60 – 100 tấn, các xe múc, xe nâng…
   * Xây dựng 02 nhà kho có diện tích 12.000 m2, tôn tạo 70.000 m2 bãi chứa hàng.
   * Tiếp tục đầu tư cải tiến qui trình công nghệ làm hàng để tăng năng suất xếp dỡ.

 
 TIN KHÁC
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB