DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
Kho bãi

* Tổng diện tích kho chứa hàng: 15.500m2.
* Tổng diện tích bãi chứa hàng: 30.000m2.
* Sức chứa tổng cộng: 100.000 tấn.

1. Khu bến container bách hóa giai đoạn hoàn thiện:

2. Khu kho, bãi đóng gói hàng hóa:
- Tổng diện tích 9,0ha
                  + Bãi chứa hàng:
                  + Kho hàng:
3. Khu dịch vụ cung ứng sửa chữa tàu biển: 4ha;
4. Khu kho hàng lỏng:
                  + Diện tích chiếm đất: 4,9ha

 
 TIN KHÁC
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB