DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
Năng lực tiếp nhận
BẾN SỐ 1:
     - Cầu chính:
          + Chiều dài cầu: 182 m
          + Độ sâu trước bến: -11,6 m
          + Cỡ tàu tiếp nhận: 30.000 DWT

     - Cầu phụ:
          + Chiều dài cầu: 126,5 m
          + Độ sâu trước bến: -6 m
          + Cỡ tàu tiếp nhận: 5.000 DWT
BẾN SỐ 2:
     - Cầu chính:
          + Chiều dài thiết kế: 240 m (giai đoạn 1: Đã hoàn thiện 180m cầu cộng thêm một phao buộc dây ở phía Đông).
          + Độ sâu trước bến: -13,3 m
          + Cỡ tàu tiếp nhận: 50.000 DWT

     - Cầu phụ:
          + Chiều dài cầu: 220 m
          + Độ sâu trước bến: -5,5 m
          + Cỡ tàu tiếp nhận: 3.000 DWT
(Ghi chú: Cầu chính bến số 1 và cầu chính bến số 2 nằm liền kề nhau có tổng chiều dài 362m.)

 

 
 TIN KHÁC
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB