DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
Năng suất xếp dỡ

Chủng loại, năng suất xếp dỡ của một số mặt hàng thông qua cảng
• Hàng Rời:
- Tác nghiệp ô tô - hầm tàu sử dụng ben: 4.000 - 5.000 tấn/ngày.
- Tác nghiệp ô tô - hầm tàu hoặc hầm tàu - ô tô sử dụng ngoạm: 2.000 - 2.500 tấn/ngày.
- Bao gồm Cát, Clinker, Than, Titan, Dăm gỗ
- Năng suất xếp dỡ:
     + Cát: 5.000T/ngày
     + Clinker, than, titan: 3.000T/ngày
     + Dăm gỗ: 1.500T BDMT/ngày
• Hàng Bao:
- Sử dụng võng: 200 - 250 tấn/máng/ca hoặc 750 - 1.500 tấn/ngày.
- Bao gồm: Ximăng các loại, muối, đường, nông sản, phân …
- Năng suất xếp dỡ:
     + Ximăng: 250T/máng/ca
     + Phân bón các loại: 300T/máng/ca

Chủng loại, năng suất xếp dỡ của một số mặt hàng thông qua cảng

Hàng sắt thép, VLXD:
- 1.500 - 2.000 tấn/ngày
- Bao gồm: Sắt tấm, sắt cây, sắt cuộn …
- Năng suất xếp dỡ: 400 tấn/máng/ca

Hàng thiết bị, Container:
- Bao gồm: Hàng siêu trường, siêu trọng; container 20 feet và 40 feet.
- Năng lực xếp dỡ: đã xếp dỡ những kiện hàng có trọng lượng 100 tấn qua cảng an toàn

 
 TIN KHÁC
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB