DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
Thống kê sản lượng hàng hóa qua cảng

 

Năm Sản lượng (Tấn)   Năm Sản lượng (Tấn)
2000 401.992,72   2009 1.243.897,00
2001 493.311,86   2010 1.486.639,00
2002 537.479,00   2011 1.554.143,00
2003 671.779,14   2012 1.479.819,00
2004 1.104.490,14   2013 1.765.298,00
2005 921.588,67   2014 1.868.431,00
2006 942.373,32 2015 1.639.363,00
2007 1.140.776,55 2016 1.522.363,00
2008 1.295.798,83 2017 1.637.305,00

 
 TIN KHÁC
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB