Cảng Cam Ranh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

05/05/2021

Sáng ngày 23/4/2021, tại Hội trường văn phòng công ty, Cảng Cam Ranh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đảng bộ Cảng Cam Ranh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

28/04/2021

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sáng ngày 20/4/2021 tại Hội trường công ty, Đảng bộ Cảng Cam Ranh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân viên khối văn phòng của Công ty.

Cảng Cam Ranh vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong quý I/2021

19/04/2021

Trong quý I/2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên Thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, dịch bệnh đã bùng phát trở lại ở một số tỉnh thành, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghệp, trong đó có Cảng Cam Ranh. Tuy nhiên trên tinh thần thực hiện “nhiệm vụ kép”, Ban Điều hành đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, linh hoạt giúp Công ty vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch của quý I/2021 đã đề ra.

05/05/2021 10:36

Cảng Cam Ranh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 23/4/2021, tại Hội trường văn phòng công ty, Cảng Cam Ranh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ...

19/04/2021 04:14

Cảng Cam Ranh vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong quý I/2021

Trong quý I/2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên Thế giới ...

19/04/2021 04:10

Cảng Cam Ranh ký kết thỏa thuận hợp tác hải quan - doanh nghiệp

Ngày 07/04/2021, tại TP Nha Trang, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm ký kết thỏa thuận hợp tác hải quan ...