DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

 

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

12h00;18/10

C5 HÀ BÌNH 36 Thịnh Đức Tiến Nhập Xi măng Ca 1; 11/10 1.930 1.830
C2 FOREST HARMONY Cát Phú+Codona Xuất Dăm gỗ Ca 2; 14/10 18.000 11.610
C3 THUẬN PHÁT 09 Thiên Phú Phát Nhập Clinker Ca 1; 16/10 3.000 2.730

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB