TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng VIỆT PHÚC 05VN22/10/2021 06:0022/10/2021 07:40SAT PHE LIEU   1,5001,152347
Tàu đang làm hàng LONG HAI 268VN22/10/2021 22:3023/10/2021 07:46XIMANGB1,9005091,391   
Tàu đang làm hàng TRUONG NGUYEN 69VN23/10/2021 10:0024/10/2021 06:00XIMANGKIEN3,1377062,431   
Tàu đang làm hàng HOANG PHUC 27VN25/10/2021 06:0025/10/2021 07:00DA MI   650319331

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
Tàu chuẩn bị tới cảng THAI BINH 35VN29/10/2021 06:00 CAT TRANG  3,000 
Tàu chuẩn bị tới cảng HẢI HÀ 268VN27/10/2021 21:00 SAT PHE LIEU 1,000 
Tàu chuẩn bị tới cảng GT PERSEPHONEPA27/10/2021 16:00 DAMGO 36,000 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đối tác - Khách hàng