TÀU ĐANG LÀM HÀNG/ CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng TAI FU NO. 3PA10/01/2021 11:2013/01/2021 02:00CA NGU1,137884253   
Tàu đang làm hàng THANH THANG 05VN15/01/2021 14:3115/01/2021 15:00XIMANGB2,0801,936143   
Tàu đang làm hàng HOANG MINH 69VN16/01/2021 06:0017/01/2021 06:15SAT PHE LIEU   1,2001,17624

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đối tác - Khách hàng