TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng MINH KHANG CR59VN12/05/2021 05:0012/05/2021 06:02XIMANGKIEN920406513   

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
Tàu chuẩn bị tới cảng SIAM OCEANPA18/05/2021 06:00 DAMGO 28,000 
Tàu chuẩn bị tới cảng THAI BINH 36VN17/05/2021 06:00 CAT TRANG  3,000 
Tàu chuẩn bị tới cảng E-SHIP 1DE16/05/2021 06:00 THIETBI 100 
Tàu chuẩn bị tới cảng SEA STAR VPA13/05/2021 06:00 CA NGU1,000  

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đối tác - Khách hàng