TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng EURO STARPA19/11/2021 06:0026/11/2021 23:22CA NGU3,4383,439(2)   

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
Tàu chuẩn bị tới cảng THAI BINH 36VN06/12/2021 06:00 CAT TRANG  3,000 
Tàu chuẩn bị tới cảng THAI BINH 36VN06/12/2021 00:00 CAT TRANG  3,000 
Tàu chuẩn bị tới cảng VEGA GRANATDE03/12/2021 06:00 DA 1x2 30,500 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đối tác - Khách hàng