TÀU ĐANG LÀM HÀNG/ CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng DUY PHAT 25VN09/04/2021 06:0009/04/2021 06:00XIMANGB2,3507351,615   
Tàu đang làm hàng NAM THANH 56VN10/04/2021 06:0010/04/2021 06:15XIMANGB3,1089862,122   
Tàu đang làm hàng PHU LONG 06VN10/04/2021 06:0010/04/2021 06:10TINHBOTB   1,4003741,026

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu cụ thể của Chiến lược là tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ thời kỳ 2021 – 2030 đạt khoảng 7% – 8%, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đến năm 2030, tỷ trọng của khu vực dịch vụ chiếm khoảng 50% GDP.

Đối tác - Khách hàng