TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
No data to display

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
Tàu chuẩn bị tới cảng THAI BINH 35VN20/09/2021 06:00 CAT TRANG  3,000 
Tàu chuẩn bị tới cảng THANH THANG 03VN20/09/2021 06:00 XIMANGB2,080  
Tàu chuẩn bị tới cảng GROVE ISLANDPA19/09/2021 17:00 DAMGO 36,000 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đối tác - Khách hàng