TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng KHANG DUONG 16VN24/07/2021 06:0026/07/2021 12:00CAT   3,0002,828172
Tàu đang làm hàng EURO STARPA29/07/2021 14:0029/07/2021 13:38CA NGU4,1455643,580   
Tàu đang làm hàng THÀNH THẮNG 03VN29/07/2021 16:0029/07/2021 16:31XIMANGB2,0806521,428   
Tàu đang làm hàng HUYEN TRANG 02VN31/07/2021 05:3031/07/2021 06:00Clinker3,6552,0791,576   

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
Tàu chuẩn bị tới cảng GLORIOUS JASMINEPA02/08/2021 10:00 DAMGO 19,800 
Tàu chuẩn bị tới cảng GAMBELLAET01/08/2021 08:00 THIETBI199  
Tàu chuẩn bị tới cảng GAMBELLAET      

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đối tác - Khách hàng