HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

23/03/2020 15:34

Phần mềm kết nối với hệ thống hải quan điện tử tự động VASSCM của Tổng cục Hải quan

Giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện các thủ tục hải quan nhanh chóng:

   + Kiểm tra, xác nhận tình trạng đủ điều kiện qua khu vực giám sát

   + Tự động Get In khi có lô hàng (kiện, rời, lỏng), container khi hạ bãi từ cổng hoặc từ tàu

   + Tự động Get Out khi lô hàng, container rời khỏi cảng hoặc xuất lên tàu

   + Cảng chủ động dỡ hàng về kho bãi, giải phóng tàu trước khi DN XNK mở tờ khai

   + Thủ tục giao nhận hàng hoá thông quan đơn giản, nhanh chóng

Các dịch vụ kết nối hải quan điện tử tự động:

   + Hải quan điện tử tự động với hàng Tổng hợp (hàng rời, hàng kiện, hàng lỏng)

   + Hải quan điện tử tự động với kho bãi đóng rút hàng (kho bãi CFS)

   + Hải quan điện tử tự động với kho bãi ngoại quan

Hải quan điện tử tự động