LUỒNG TÀU

22/04/2020 02:22

 - Luồng tàu:
      + Chiều dài luồng: 8,6 hải lý

      + Độ sâu luồng: -9,7m

      + Biên độ triều trung bình: 1,5m

 - Vùng neo đậu:
      + Vùng neo 1: là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,7 hải lý với tâm tại tọa độ: 11052’00”N – 109009’30”E.
      + Vùng neo 2: là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,3 hải lý với tâm tại tọa độ: 11053’30”N – 109008’10”E.
 
 - Độ sâu vùng nước neo đậu: -11m – -20m

Luồng vào cảng