Tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho cơ sở và người lao động

01/04/2022 08:30

 Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2022.

 

Ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - cho biết, các cấp công đoàn trong ngành cần phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở và NLĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, PBGDPL và tổ tư vấn pháp luật của hệ thống Công đoàn.

Bám sát nội dung, yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, PBGDPL trong điều kiện hiện nay phù hợp với thực tiễn của đơn vị và diễn biến dịch COVID-19.

Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền PBGDPL trong CNVCLĐ gồm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung có tác động lớn đến xã hội, được dư luận quan tâm như phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, biên giới, biển đảo, trẻ em…

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn như pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ATVSLĐ, phòng, chống dịch COVID-19…

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn liên quan đến hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho CNLĐ; các giải pháp tham gia với chuyên môn đảm bảo việc làm, tiền lương, quyền lợi, phúc lợi cho CNVCLĐ trong bối cảnh dịch COVID-19.

Chú ý định hướng dư luận trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có tác động đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, tổ chức Công đoàn, đặt biệt trong quá trình xây dựng, sửa đổi một số luật trong năm 2022 như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn và sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn…

Để công tác tuyên truyền PBGDPL đạt hiệu quả, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL; củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tư vấn pháp luật trong hệ thống Công đoàn.

Chú trọng chất lượng tham gia xây dựng chính sách, nội quy, quy định trong doanh nghiệp; chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật cho đoàn viên, NLĐ; tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, PBGDPL theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, mạng xã hội kết hợp linh hoạt với hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật truyền thống (sử dụng hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin, cổ động trực quan, cấp phát tài liệu tuyên truyền…).

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ của người sử dụng lao động tại doanh nghiệp… 

Theo Báo Lao động

 

CÁC TIN KHÁC