CẢNG CAM RANH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

23/04/2020 17:37
Nhằm phát huy quyền làm chủ, tạo thuận lợi để người lao động được biết, được tham gia đóng góp ý kiến có liên quan đến quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đồng thời thông qua Hội nghị, kiểm điểm lại việc thực hiện Nghị quyết năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020, sáng ngày 06/3/2020, tại hội trường văn phòng Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, Công ty phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.
 
Về tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh – Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Ông Phạm Văn Lin – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cùng 102 đại biểu được bầu qua Hội nghị người lao động cấp cơ sở, đại diện cho 183 người lao động của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh tham dự.

Hội nghị người lao động năm 2020

Hội nghị người lao động năm 2020
Tại Hội nghị, Ông Phạm Hữu Tấn – Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho Ban điều hành  báo cáo kết quả tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2019, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 cùng các giải pháp thực hiện. Bên cạnh các giải pháp được chú trọng như: công tác thị trường và kinh doanh; chính sách khách hàng; quản trị và đổi mới doanh nghiệp; giải pháp về tài chính và đầu tư .v.v...Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được công ty xác định là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của công ty thể hiện qua các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, chính sách lương thưởng, chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài….Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe báo cáo Công khai tài chính doanh nghiệp cũng như việc thực hiện các chế độ cho người lao động năm 2019; báo cáo tổng kết công tác Công đoàn và tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019 và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người lao động trong Hội nghị người lao động cấp cơ sở.

Ông Phạm Hữu Tấn – Tổng giám đốc công ty cổ phần Cảng Cam Ranh báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
 
Tại Hội nghị, Cảng Cam Ranh đã vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Thủ tướng chính phủ. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã công bố quyết định và trao bằng khen của Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và giấy khen của Công ty cho các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong năm 2019.
 
Cảng Cam Ranh đón nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Thủ tướng chính phủ
 
Đáng chú ý tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã nghe 2 báo cáo tham luận gồm: công tác thị trường và thực hiện sản xuất kinh doanh của phòng kinh doanh, trong đó điểm lại một số thành tựu nổi bật trong năm qua và các giải pháp trọng tâm trong công tác thị trường và sản xuất kinh doanh trong năm tới, đặc biệt là việc áp dụng quy trình chăm sóc khách hàng theo quy trình chuẩn do Tổng công ty ban hành để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; Phòng Tổ chức –Hành chính với tham luận về xây dựng và đổi mới văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, trọng tâm là trình bày những giá trị cốt lõi trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử mà công ty mới ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020. đồng thời tổ chức phát động ký cam kết thực hiện để Bộ Quy Tắc Ứng Xử thực sự trở thành cẩm nang hướng dẫn nền tảng cho tất cả cán bộ, nhân viên trong công ty.
 

Người lao động ký cam kết thực hiện Bộ quy tắc ứng xử
 
Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh – Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà công ty và Công đoàn cơ sở đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 cũng như thực hiện tốt các chế độ, chính sách nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động.
 

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh – Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải VN phát biểu chỉ đạo
 
 

Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Hàng hải VN phát biểu chỉ đạo
 
Hội nghị người lao động năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã thành công tốt đẹp với sự thống nhất và đồng thuận cao của toàn thể người lao động. Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020. Đồng thời, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua lao động và quản lý giỏi, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2020 và được cán bộ, công nhân viên hướng ứng sôi nổi./.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ
HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ
HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ
HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ
HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ
 
Diễm Ly - Phòng TCHC

 

CÁC TIN KHÁC