CẢNG CAM RANH TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG VÀ HỘI THẢO CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI CHỦ ĐỀ “MẤU CHỐT QUAN TRỌNG ĐỂ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ HIỆU QUẢ”

24/09/2021 15:40

 Sáng ngày 22/9/2021 tại Hội trường, Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã phối hợp với Học viện Quản lý PACE tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công buổi trực tuyến truyền thông và hội thảo “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Digital Transformation” (viết tắt DT) với chủ đề “Mấu chốt quan trọng để đào tạo chuyển đổi số hiệu quả” cho hơn 55 cán bộ chủ chốt của Công ty.

Tại buổi truyền thông và hội thảo, thạc sĩ Trương Thanh Cường, Giảng viên của Học viện Quản lý PACE đã truyền đạt một số nội dung như: Khái niệm công nghệ số (DT), số hóa, các mấu chốt để DT thành công, tiến trình thực hiện DT, một số bất cập có thể gặp phải khi DT tại doanh nghiệp; chia sẻ góc nhìn về vai trò nhân sự các cấp trong việc thực hiện DT tại các doanh nghiệp. Ông Phạm Hữu Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty phát biểu, quán triệt Nghị quyết số 1206-NQ/ĐU, ngày 11/06/2021 của Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc “thực hiện chiến lược chuyển đổi số tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 44/2021-KH-CCR.HĐQT, ngày 25/7/2021 của Hội đồng quản trị công ty về việc “Chuyển đổi số Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”, đồng thời trao đổi, chia sẻ phương thức triển khai thực hiện số hóa, chuyển đổi số tại Cảng Cam Ranh trong thời gian tới.

Cũng tại buổi truyền thông và hội thảo, rất nhiều cán bộ chủ chốt của Công ty đã tham gia phát biểu ý kiến về các lĩnh vực, hạng mục cần thiết phải thực hiện chuyển đổi số của từng đơn vị phòng/trung tâm và của Công ty; đưa ra những vướng mắc, khó khăn, những bất cập, hạn chế trong việc thực hiện số hóa để cùng thảo luận, bàn bạc, có giải pháp tháo gỡ thực hiện.

Qua buổi truyền thông và hội thảo, đã giúp cho cán bộ, công nhân viên Cảng Cam Ranh hiểu rõ hơn vai trò, sức mạnh của việc chuyển đổi số trong quản trị, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; phương thức, giải pháp triển khai thực hiện số hóa các lĩnh vực, hạng mục liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng phòng/trung tâm trực thuộc. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu, kế hoạch chuyển đổi số của Hội đồng quản trị công ty đã đề ra.

Phòng Tổ chức – Hành chính

CÁC TIN KHÁC