Đảng bộ Cảng Cam Ranh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

27/01/2022 14:47

 

 Chiều 24/01/2022, tại Hội trường công ty, Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Hữu Tấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cùng 64 đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Công ty do Đồng chí Phạm Hữu Tấn, Bí thư Đảng ủy trình bày. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ trên các mặt công tác: thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng; Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đảng; Lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng;… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã được giới thiệu và quán triệt Quy định số 24-QD/TW, ngày 30/7/2021 của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn thực hiện quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng về những điều Đảng viên không được làm.

Năm 2021, Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã được Thành uỷ Cam Ranh ra quyết định khen thưởng Tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đối với 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty có 01 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 02 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Về đảng viên, có 13 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 46 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, (do có 05 đảng viên mới được kết nạp vào ngày 01/12/2021 nên Tổ chức cơ sở Đảng không xét).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Tấn biểu dương tập thể Ban thường vụ, BCH Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên đã nỗ lực, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Công ty năm 2021 đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đồng chí chỉ đạo năm 2022, Đảng bộ Công ty cần xây dựng nghị quyết năm đầy đủ, đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, chiến lược cụ thể sát với Nghị quyết của Thành ủy Cam Ranh và tình hình thực tiễn của doanh nghiệp để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đảng viên, đánh giá cán bộ và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban thường vụ và các đồng chí đảng ủy viên gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 công ty đã đề ra. Xây dựng Đảng bộ Công ty năm 2022 tiếp tục giữ vững tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí Phạm Hữu Tấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã tặng Giấy khen của Đảng bộ Công ty cho nhiều tập thể, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021./.

Phòng Tổ chức – Hành chính

CÁC TIN KHÁC