Cảng Cam Ranh ký kết thỏa thuận hợp tác hải quan - doanh nghiệp

19/04/2021 16:10

Ngày 07/04/2021, tại TP Nha Trang, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm ký kết thỏa thuận hợp tác hải quan - doanh nghiệp (DN) giai đoạn 2016- 2020 và tổ chức mở rộng ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2021. Tham dự Hội nghị, về phía Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa có ông Trần Hải Sơn - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Về phía Cảng Cam Ranh có ông Nguyễn Viết Nhâm – Tổng Giám đốc Công ty.

Cục trưởng Cục hải quan Khánh Hòa – ông Trần Hải Sơn và Tổng Giám đốc công ty CP Cảng Cam Ranh – ông Nguyễn Viết Nhâm ký thỏa thuận hợp tác.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, Cảng Cam Ranh cũng như các doanh nghiệp khác trên địa bàn sẽ là đối tác thường xuyên của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa trong việc trao đổi, đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng pháp luật và cải cách hiện đại hóa hải quan; rút ngắn thời gian và hạn chế lỗi, sai sót mắc phải khi làm thủ tục hải quan… Đồng thời Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ thông tin kịp thời, đầy đủ các chính sách, quy định pháp luật về hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế các thiếu sót, vi phạm pháp luật hải quan.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa và công ty CP Cảng Cam Ranh sẽ tạo ra một kênh thông tin quan trọng, góp phần hỗ trợ nhau để hoạt động kinh doanh của Cảng ngày càng phát triển, hệ thống Hải quan tỉnh Khánh Hòa ngày càng hiệu quả, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Phòng Tổ chức - Hành chính

CÁC TIN KHÁC