Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

10/05/2021 07:32

 Dưới đây là quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2016 tại phòng bỏ phiếu.

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại phòng bỏ phiếu

TTXVN

CÁC TIN KHÁC