VIMC tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quý II và Hội thảo về chuyển đổi số trong doanh nghiệp

19/04/2021 09:33

Ngày 15/4/2021, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban Quý I/2021, triển khai nhiệm vụ Quý II và Hội thảo về chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Anh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh – Tổng giám đốc Tổng công ty. Tham dự Hội nghị có các Thành viên chuyên trách HĐQT, các Phó TGĐ, Kiểm soát viên; Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Bí thư Đoàn TN Tổng công ty; Trưởng ban và Phó Trưởng ban các Ban CMNV; Trưởng các Ban thuộc Công đoàn Tổng công ty; các Thư ký: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Các cán bộ thuộc các Ban CMNV giữ chức vụ: Người đại diện phần vốn và Trưởng ban kiểm soát tại các DNTV; các đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Công ty TNHH một thành viên; Giám đốc các đơn vị hạch toán phụ thuộc; Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/Giám đốc và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp thành viên có vốn góp của Tổng công ty từ 51% trở lên và Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty dưới 51%.

Tại Hội nghị Phó Tổng giám đốc Lê Quang Trung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý 1/2021: Sản lượng vận tải biển ước đạt hơn 5,83 triệu tấn (bằng 113% cùng kỳ năm 2020 và 31,2% kế hoạch năm 2021), sản lượng hàng thông qua cảng ước đạt hơn 29,25 triệu tấn (bằng 110,5% cùng kỳ 2020 và 25,6% kế hoạch năm 2021). Doanh thu Hợp nhất ước đạt gần 2,6 nghìn tỷ đồng (bằng 104,7% cùng kỳ năm 2020 và 23,9% kế hoạch năm 2021). Lợi nhuận Hợp nhất 292,02 tỷ đồng (bằng 30,9% KH 2021).

Phát huy kết quả đã đạt được, trong Quý II Tổng công ty và các DNTV sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường, gặp gỡ khách hàng khi dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát tốt. Phối hợp với các đơn vị, tăng cường tiếp xúc, thăm hỏi các khách hàng, đối tác, hãng tàu, chủ hàng lớn. Các DNTV đẩy mạnh phát triển dịch vụ chuỗi theo tinh thần tuyên bố Đại Lải và các chỉ tiêu KPI đã triển khai đến NĐDPV. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Chiến lược phát triển 5 năm của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

Triển khai Tuyên bố hành động Đại Lải ngày 09/1/2021 với mục tiêu “Phát triển hệ thống công nghệ thông tin dựa trên nền tảng dữ liệu tập trung mở ra không gian phát triển và tạo nên các giá trị mới” Tổng công ty đã tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Tại Hội thảo các đại biểu tham dự đã được nghe Diễn giả trình bày về chuyển đổi số, vai trò của lãnh đạo trong chuyển đổi số doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về chuyển đổi số, vai trò của lãnh đạo trong chuyển đối số doanh nghiệp, chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích như cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, giúp thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời. Qua đó, hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Lê Anh Sơn đánh giá kết quả kinh doanh và hoạt động chung của TCT trong quý I đã có tăng trưởng tốt, Tổng công ty và các DNTV cần tập trung tối đa mọi nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý II/2021 nhằm hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện toàn diện Tuyên bố hành động năm 2021 tại tất cả các doanh nghiệp thành viên.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

CÁC TIN KHÁC