Cảng Cam Ranh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

 Sáng ngày 21/4/2022, công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh khai giảng khóa đào tạo Tin học đại cương cho cán bộ, công nhân viên

18/04/2022

Thực hiện chủ trương và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Công ty), trong đó có tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng tin học văn phòng cho Cán bộ, Công nhân viên (CBCNV) nhằm nâng cao khả năng sử dụng bộ công cụ MS Office phục vụ cho công tác chuyên  môn và chuyển đổi số của công ty. Chiều ngày 14/4/2022, tại Hội trường Công ty, phòng Tổ chức – Hành chính công ty phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức khai giảng khóa đào tạo Tin học đại cương cho cán bộ, công nhân viên của Công ty trong thời gian từ ngày 14/4 - 19/5/2022.

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Cảng Cam Ranh) tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022

29/03/2022

  Thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Hướng dẫn liên tịch số 2448/KHLT-HHVN-CĐHHVN, ngày 24/11/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 trong các công ty, đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Sáng ngày 25/03/2022, tại hội trường công ty, Ban Lãnh đạo đã phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở Cảng Cam Ranh trang trọng tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2022. Đồng Chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Viết Nhâm – TV HĐQT, Tổng Giám đốc và ông Hồ Văn Sáng – Chủ ...

22/04/2022 08:07

Cảng Cam Ranh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 Sáng ngày 21/4/2022, công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực ...