Cảng Cam Ranh cần tuyển Máy trưởng tàu lai dắt

23/04/2020

Cần tuyển: Máy trưởng tàu lai dắt
Số lượng: 01
Giới tính: Nam
Tuổi: từ 25 đến 45 tuổi

Cảng Cam Ranh cần tuyển nhân viên pháp chế công ty

23/04/2020

Cần tuyển: Nhân viên pháp chế công ty
Số lượng: 01
Giới tính: Nam
Tuổi: từ 25 đến 40 tuổi

Cảng Cam Ranh cần tuyển nhân viên điều độ, điều hành sản xuất

23/04/2020

Cần tuyển: Nhân viên điều độ, điều hành sản xuất
Số lượng: 02
Giới tính: Nam
Tuổi: từ 25 đến 40 tuổi

23/04/2020 06:21

Cảng Cam Ranh cần tuyển Máy trưởng tàu lai dắt

Cần tuyển: Máy trưởng tàu lai dắt
Số lượng: 01
Giới tính: Nam
Tuổi: từ 25 đến 45 tuổi
23/04/2020 06:19

Cảng Cam Ranh cần tuyển nhân viên pháp chế công ty

Cần tuyển: Nhân viên pháp chế công ty
Số lượng: 01
Giới tính: Nam
Tuổi: từ 25 đến 40 tuổi
23/04/2020 06:17

Cảng Cam Ranh cần tuyển nhân viên điều độ, điều hành sản xuất

Cần tuyển: Nhân viên điều độ, điều hành sản xuất
Số lượng: 02
Giới tính: Nam
Tuổi: từ 25 đến 40 tuổi