Cảng Cam Ranh cần tuyển nhân viên điều độ, điều hành sản xuất

23/04/2020 18:17

 Cảng Cam Ranh cần tuyển nhân viên điều độ, điều hành sản xuất.

Xem chi tiết trong thông báo tuyển dụng gửi kèm:

Thông báo tuyển dụng

 

Thông báo tuyển dụng