TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng THÀNH ĐẠT 128VN15/05/2022 15:0015/05/2022 16:00XIMANGB3,1202,0671,052   
Tàu đang làm hàng VŨ ĐÌNH 16VN20/05/2022 04:0020/05/2022 16:00XIMANGBANH2,1301,470660   
Tàu đang làm hàng HOÀI SƠN 58VN20/05/2022 07:0020/05/2022 08:15CAT TRANG    4,8004,275524
Tàu đang làm hàng VTT 08VN21/05/2022 18:0021/05/2022 18:00SAT PHE LIEU   1,000407593

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
Tàu chuẩn bị tới cảng HỒNG BÀNG 68VN22/05/2022 06:00 CAT TRANG  1,800 
Tàu chuẩn bị tới cảng ĐỨC AN 68VN17/05/2022 06:00 CAT TRANG  2,600 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Cảng Cam Ranh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 Sáng ngày 21/4/2022, công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Đối tác - Khách hàng