TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng PAX SILVAPA10/08/2022 15:0011/08/2022 08:00DAMGO   36,00016,52519,475
Tàu đang làm hàng NAM THỊNH 26VN12/08/2022 08:0012/08/2022 12:30THAN-C/B1,9001,519380   
Tàu đang làm hàng TUẤN TÚ 45VN13/08/2022 07:0013/08/2022 06:30DA MI   800827(28)

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
No data to display

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đối tác - Khách hàng