TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng GIA THÀNH 36VN12/06/2021 06:0012/06/2021 07:28XIMANGB1,9001,778122   
Tàu đang làm hàng CRIMSON POLARISPA18/06/2021 06:0018/06/2021 12:00DAMGO   36,00029635,704
Tàu đang làm hàng THANH THANG 02VN17/06/2021 06:0017/06/2021 06:00XIMANGB2,0805531,527   
Tàu đang làm hàng THAI BINH 35VN18/06/2021 06:0018/06/2021 06:00CAT TRANG    3,0001,9841,016

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
No data to display

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phát triển thị trường logistics: Doanh nghiệp chủ động, Nhà nước hỗ trợ

Trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa nền kinh tế của các quốc gia ngày càng gay gắt, dịch vụ logistics phát triển sẽ tạo ra sự liên kết, mang đến chiến lược kinh doanh lâu dài và bền vững cho các doanh nghiệp logistics. Điều này không chỉ đòi hỏi sự chủ động của các doanh nghiệp mà còn cần những chính sách hỗ trợ từ các cơ quan quản lý Nhà nước

Đối tác - Khách hàng