Cảng Cam Ranh cần tuyển Máy trưởng tàu lai dắt

23/04/2020 18:21

Cần tuyển:

Máy trưởng tàu lai dắt
Số lượng: 01
Giới tính: Nam
Tuổi: từ 25 đến 45 tuổi

Xem yêu cầu chi tiết trong thông báo tuyển dụng:

Thông báo tuyển dụng

 

Thông báo tuyển dụng

CÁC TIN KHÁC