banner_news
Activity News

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN

Tuesday, 05/07/2022, 09:55 GMT+7

Thực hiện chủ trương và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Công ty), trong đó có tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng tin học văn phòng cho Cán bộ, Công nhân viên (CBCNV) nhằm nâng cao khả năng sử dụng bộ công cụ MS Office phục vụ cho công tác chuyên  môn và chuyển đổi số của công ty. Chiều ngày 14/4/2022, tại Hội trường Công ty, phòng Tổ chức – Hành chính công ty phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức khai giảng khóa đào tạo Tin học đại cương cho cán bộ, công nhân viên của Công ty trong thời gian từ ngày 14/4 - 19/5/2022.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Cam ranh phát biểu tại Lễ Khai giảng khóa đào tạo Tin học đại cương

Với hình thức học trực tuyến, trong thời gian 45 ngày với 36 tiết học (15 tiết lý thuyết + 21 tiết thực hành) các CBCNV Công ty sẽ được giảng viên trường Đại học Nha Trang truyền đạt, trang bị những kiến thức cơ bản về: các thiết bị của máy tính, hệ điều hành Windows, soạn thảo văn bản bằng phần mềm Microsoft Word, xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel, tạo phiên thuyết trình bằng Microsoft Powpoint, mạng máy tính và internet. Sau khi kết thúc khóa đào tạo các CBCNV Công ty sẽ làm bài kiểm tra đánh giá kết quả.

Thông qua khóa đào tạo Tin học đại cương giúp các CBCNV Công ty nâng cao trình độ tin học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ CBCNV Công ty đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay./.

Phòng Tổ chức – Hành chính