CUNG ỨNG XĂNG DẦU

22/04/2020 02:29

TRẠM CUNG ỨNG XĂNG DẦU CẢNG CAM RANH

Địa chỉ: Số 29 đường Nguyễn Trọng Kỷ, tổ dân phố Đá Bạc, P.Cam Linh, T.P Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0936. 435937

Chuyên cung cấp phân phối:
     - Xăng E5 RON 92 II ( TCCS 03:2017/MIPECORP – Xăng không chì pha 5% etanol.)
     - Dầu điêzen 0.05S II (TCCS 02:2017/MIPECORP – Nhiên liệu Điêzen)
     - Nhớt các loại :
                              + Castrol HD 40.
                              + Mêkong HD 50.
                              + Thủy lực Castrol 68.