Cầu Bến

BẾN SỐ 1:

Cầu chính:
 • Chiều dài cầu: 182 m
 • Độ sâu trước bến: -11,6 m
 • Cỡ tàu tiếp nhận: 30.000 DWT
Cầu phụ:
 • Chiều dài cầu: 126,5 m
 • Độ sâu trước bến: -6 m
 • Cỡ tàu tiếp nhận: 5.000 DWT

BẾN SỐ 2:

Cầu chính:
 • Chiều dài thiết kế: 240 m (giai đoạn 1: Đã hoàn thiện 180m cầu cộng thêm một phao buộc dây ở phía Đông).
 • Độ sâu trước bến: -13,3 m
 • Cỡ tàu tiếp nhận: 50.000 DWT
Cầu phụ:
 • Chiều dài cầu: 220 m
 • Độ sâu trước bến: -5,5 m
 • Cỡ tàu tiếp nhận: 3.000 DWT
(Ghi chú: Cầu chính bến số 1 và cầu chính bến số 2 nằm liền kề nhau có tổng chiều dài 362m.)
 
- Ngoài ra còn có hệ thống phao đèn tín hiệu giới hạn vùng quay trở số: 1, 2, 3, 12A, 12B, 12C, 12D và hai phao neo ở vị trí phía Đông và phía Tây cầu cảng.