Luồng Tàu

LUỒNG TÀU:

  • Chiều dài luồng: 8,6 hải lý
  • Độ sâu luồng: -9,5 m
  • Biên độ triều trung bình: 1,5 m

VÙNG NEO ĐẬU:

  • Vùng neo 1: là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,7 hải lý với tâm tại tọa độ: 11º52’00”N – 109º09’30”E.
  • Vùng neo 2: là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,3 hải lý với tâm tại tọa độ: 11º53’30”N – 109º08’10”E.

ĐỘ SÂU:

  • Vùng nước neo đậu: -11 m – -20 m
  • Vùng quay tàu: trong phạm vi vũng quay tàu thiết kế đường kính 330 m, độ sâu đạt -12,5 m