Công Nghệ Thông Tin

- HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

 • Hệ thống Data Center theo chuẩn Tier 3 đặt trong văn phòng điều hành cảng.
 • Đường truyền FTTH tốc độ cao kết nối từ Cảng ra Internet.
 • Hạ tầng cáp quang kết nối toàn bộ hệ thống thiết bị của toàn công ty.
 • Kết nối, trao đổi dữ liệu qua LAN/ Wifi và 3G/4G.

- HỆ THỐNG THÔNG TIN:

 • Phần mềm Quản lý điều hành khai thác cảng Tổng hợp SmartTOS.
 • Phần mềm Cổng thông tin điện tử E-Port.
 • Phần mềm Quản trị doanh nghiệp FAST.
 • Phần mềm Văn phòng điện tử Portal Office.
 • Hệ thống Mail Server Microsoft.
 • Phần mềm Kết nối với hải quan điện tử tự động VASSCM.
 • Hệ thống báo cáo MIS-BI.