DJI_0107_2

Năng lực

01
Luồng chạy tàu thuyền là vùng nước được giới hạn bằng hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa.
02
Cảng Cam Ranh có cầu cảng song song với bờ, dạng chữ “T”, nối bờ bằng cầu dẫn, tuyến Bến C1 và C2 là đường thẳng
03
Tổng diện tích kho chứa hàng: 15.500 m2.Tổng diện tích bãi chứa hàng: 133.810 m2
04
Bộ luật ISPS được thông qua bằng một trong số các nghị quyết do Hội nghị các Chính phủ ký kết Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng Con người trên Biển, 1974 (Luân-đôn, 9-13 tháng 12 năm 2002) thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2002).
05
Hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư hiện đại, phù hợp với các tiêu chuẩn quản lý điều hành khai thác Cảng Quốc tế.