NĂNG LỰC PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ

23/03/2020 03:05

+ 01 cẩu Tadano 15 tấn 01 cẩu cố định Liebheer 40 tấn; 01 di động Gottwald 52 tấn
+ 02 tàu lai dắt công suất 960HP và 1.500HP
+ 01 cân điện tử 120 tấn;

+ Công cụ xếp dỡ: Phễu, ngoạm, ben bệ làm hàng rời….
+ Thiết bị thuê ngoài có: 06 cẩu sức nâng từ 30 – 100 tấn; 02 băng tải xếp dỡ hàng.