Tổng công ty và Công đoàn phát động phong trào thi đua đặc biệt

09/09/2021

 Đây là nội dung trọng tâm phong trào thi đua đặc biệt vừa được Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phối hợp phát động, hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Giảm nhiều loại phí dịch vụ hàng hải đối với tàu thuyền vận tải biển

06/09/2021

 Bộ Tài chính cho phép miễn các loại phí trọng tải tàu, phí bảo đảm hàng hải đối với tàu, thuyền hành trình đến vị trí kiểm dịch hoặc cách ly tại khu vực hàng hải khác.

Cần đội tàu biển xứng với tiềm năng kinh tế biển

30/08/2021

 Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, sản lượng container thông qua cảng biển đạt trên 22 triệu TEU, với gần 700 triệu tấn hàng hóa. Tuy nhiên, đội tàu biển Việt Nam chỉ chiếm khoảng 7% thị phần, số còn lại nằm trong tay các hãng tàu nước ngoài. Vì vậy, việc Việt Nam phát triển đội tàu container lớn chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu là quan trọng và cần thiết.

09/09/2021 07:50

Tổng công ty và Công đoàn phát động phong trào thi đua đặc biệt

 Đây là nội dung trọng tâm phong trào thi đua đặc biệt vừa được Tổng giám đốc và Ban Thường vụ ...

06/09/2021 10:52

Giảm nhiều loại phí dịch vụ hàng hải đối với tàu thuyền vận tải biển

 Bộ Tài chính cho phép miễn các loại phí trọng tải tàu, phí bảo đảm hàng hải đối với tàu, ...

30/08/2021 08:34

Cần đội tàu biển xứng với tiềm năng kinh tế biển

 Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, sản lượng container thông qua cảng biển đạt trên 22 triệu ...

27/08/2021 10:11

VIMC – Những bước chuyển mình mạnh mẽ

Ngày 18/8/2021, tròn một năm chính thức chuyển đổi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần cùng thương hiệu mới VIMC. Tổng công ty Hàng hải Việt ...