Cảng Cam Ranh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

 Sáng ngày 21/4/2022, công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

VIMC Sơ kết quý I/2022 và tổ chức Hội thảo triển khai Kaizen, Lean

19/04/2022

  Ngày 15/4/2022, tại Hải Phòng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 và Hội thảo triển khai KAIZEN, LEAN dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu các đơn vị.

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh khai giảng khóa đào tạo Tin học đại cương cho cán bộ, công nhân viên

18/04/2022

Thực hiện chủ trương và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Công ty), trong đó có tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng tin học văn phòng cho Cán bộ, Công nhân viên (CBCNV) nhằm nâng cao khả năng sử dụng bộ công cụ MS Office phục vụ cho công tác chuyên  môn và chuyển đổi số của công ty. Chiều ngày 14/4/2022, tại Hội trường Công ty, phòng Tổ chức – Hành chính công ty phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức khai giảng khóa đào tạo Tin học đại cương cho cán bộ, công nhân viên của Công ty trong thời gian từ ngày 14/4 - 19/5/2022.

22/04/2022 08:07

Cảng Cam Ranh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 Sáng ngày 21/4/2022, công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực ...
19/04/2022 02:14

VIMC Sơ kết quý I/2022 và tổ chức Hội thảo triển khai Kaizen, Lean

  Ngày 15/4/2022, tại Hải Phòng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm ...
15/04/2022 08:19

"Ông lớn" hàng hải phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

 Tổng công ty Hàng hải VN dự kiến phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu trong thời gian tới, tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ ...