Tổng nhu cầu vốn đầu tư cảng biển đến năm 2030 khoảng 313.000 tỷ đồng

06/10/2021

 Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng biển đến năm 2030 khoảng 313.000 tỷ đồng.

Tổng công ty và Công đoàn phát động phong trào thi đua đặc biệt

09/09/2021

 Đây là nội dung trọng tâm phong trào thi đua đặc biệt vừa được Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phối hợp phát động, hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Giảm nhiều loại phí dịch vụ hàng hải đối với tàu thuyền vận tải biển

06/09/2021

 Bộ Tài chính cho phép miễn các loại phí trọng tải tàu, phí bảo đảm hàng hải đối với tàu, thuyền hành trình đến vị trí kiểm dịch hoặc cách ly tại khu vực hàng hải khác.

06/10/2021 08:31

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cảng biển đến năm 2030 khoảng 313.000 tỷ đồng

 Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tổng ...

09/09/2021 07:50

Tổng công ty và Công đoàn phát động phong trào thi đua đặc biệt

 Đây là nội dung trọng tâm phong trào thi đua đặc biệt vừa được Tổng giám đốc và Ban Thường vụ ...

06/09/2021 10:52

Giảm nhiều loại phí dịch vụ hàng hải đối với tàu thuyền vận tải biển

 Bộ Tài chính cho phép miễn các loại phí trọng tải tàu, phí bảo đảm hàng hải đối với tàu, ...

30/08/2021 08:34

Cần đội tàu biển xứng với tiềm năng kinh tế biển

 Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, sản lượng container thông qua cảng biển đạt trên 22 triệu ...