Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam chính thức được thành lập

28/07/2021

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh mang tính toàn cầu, logistics là một trong những ngành dịch vụ có rất nhiều cơ hội phát triển.

Hàng container qua cảng biển Việt Nam tăng trưởng ổn định

21/07/2021

Trong 7 tháng đầu năm 2021, hàng container có sản lượng thông qua cảng biển Việt Nam ước tính khoảng 14,7 triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020.

Quy hoạch cảng biển Việt Nam: Cách làm mới, diện mạo mới

13/07/2021

Trong quy hoạch 5 chuyên ngành giao thông, cảng biển được ưu tiên lựa chọn vị trí. Các phương thức khác (đường thủy nội địa, đường bộ và đường sắt) tùy thuộc vào lượng hàng hóa thông qua cảng, chủng loại hàng, cự ly, điều kiện tự nhiên và khả năng huy động nguồn lực sẽ được ưu tiên kết nối với vai trò gom và giải tỏa hàng hóa cho cảng biển.

28/07/2021 07:22

Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam chính thức được thành lập

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh mang tính toàn cầu, logistics là ...

21/07/2021 01:55

Hàng container qua cảng biển Việt Nam tăng trưởng ổn định

Trong 7 tháng đầu năm 2021, hàng container có sản lượng thông qua cảng biển Việt Nam ước tính khoảng 14,7 triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ ...
13/07/2021 04:43

Quy hoạch cảng biển Việt Nam: Cách làm mới, diện mạo mới

Trong quy hoạch 5 chuyên ngành giao thông, cảng biển được ưu tiên lựa chọn vị trí. Các phương thức khác (đường ...

07/07/2021 02:00

Hạ tầng tạo sức bật cho cảng biển

Trong bức tranh tụt dốc của ngành vận tải nói chung, ngành cảng biển phục hồi mạnh nhờ “neo” vào nhịp tăng trưởng hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng sản ...