banner_tin_tuc_2
TIN HOẠT ĐỘNG

Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ 6, 19/05/2023, 20:52 GMT+7

Được sự chỉ đạo của Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, sáng 19/5/2023, Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự Đại hội, về phía Liên đoàn lao động thành phố Cam Ranh có Đồng chí Lê Hùng Việt – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. 

Đại diện lãnh đạo công ty có Đồng chí Phạm Hữu Tấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đồng chí Nguyễn Văn Thắng –Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; Đồng chí Hồ Văn Sáng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn cơ sở Cảng Cam Ranh và đặc biệt có 99 đại biểu đã được bầu từ Đại hội cấp tổ đại diện cho 175 đoàn viên trong công ty.

Qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Khóa XI, Nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Khóa XII, Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh hiện có 14 Tổ Công đoàn, 01 công đoàn thành viên với tổng số 175 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động của Công ty đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, công đoàn cơ sở đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, người lao động từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Khóa XI, Nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Khóa XII, Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh hiện có 14 Tổ Công đoàn, 01 công đoàn thành viên với tổng số 175 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động của Công ty đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, công đoàn cơ sở đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, người lao động từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở công ty thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với lãnh đạo công ty trao đổi, đối thoại với đoàn viên, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong đoàn viên, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; hoạt động Công đoàn đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, các đại biểu đại diện cho CBCNV, NLĐ đã phát biểu các tham luận như: công tác chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người lao động; phong trào “xanh – sạch – đẹp và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua các tham luận đã thể hiện sự sự tin tưởng, gắn bó của đoàn viên công đoàn đối với tổ chức công đoàn tại Công ty; đóng góp những ý kiến thiết thực, nhằm đổi mới hoạt động, thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới (2023 - 2028). Hơn hết, các đại biểu đã chia sẻ về  tình hình khó khăn trong sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay và luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ban Tổng Giám đốc công ty; sẽ đồng hành sát cánh cùng Ban chấp hành công đoàn, để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; hứa nỗ lực hết mình, nâng cao tinh thần trách nhiệm để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể khẳng định rằng, Công đoàn cơ sở công ty đã hoàn thành các tốt các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đã đề ra. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị Công đoàn cơ sở Cảng Cam Ranh tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cấp trên giao; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh hoạt động sản xuất tại đơn vị....

Đ/c Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HHVN phát biểu tại đại hội. 

Thay mặt lãnh đạo công ty, đồng chí Phạm Hữu Tấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và công ty đã đề ra.

Đ/c Phạm Hữu Tấn- Bí thư ĐU, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tại đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí và bầu 02 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

BCH Công đoàn Nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt

Cũng tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải phóng tàu nhanh từ ngày 29/4/2023 đến 19/5/2023 cũng được Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Công đoàn cơ sở Cảng Cam Ranh và Tổng Giám đốc khen thưởng. 

Một số hình ảnh tại Đại hội: