DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

 

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

12h00;19/07

C2 FP FUTURE Đại Thắng+Cát Phú Xuất Dăm gỗ Ca 3; 16/07 18.000 10.330
C1 AAL KOBE Trung Nam Nhập Thiết bị Ca 2; 12/07 387 Kiện 98 kiện
C3 SHIN IZU Hải Vương Nhập Ca 1; 16/07 2.040 600
C5 TRƯỜNG XUÂN 06 Thịnh Đức Tiến Nhập Xi măng Ca 2; 17/07 1.920 730

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB