DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

12h00;16/08

C3 EURO STAR Hải Vương Nhập Ca 1; 11/08 1.880 1.490
C5 XUÂN THỦY 06 Tiến Thân Nhập Cement Ca 1; 15/08 1.850 620
C5 XUÂN LỘC 01 Thịnh Đức Tiến Nhập Cement Ca 2; 16/08 2.300
C1 SAO VIỆT 28 Ô tô CR Xuất Cát Ca 1; 15/08 3.300 2.740

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB