DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

12h00;21/05

C3 JONATHAN STAR Hải Vương Nhập Cá Ca 2; 15/05 2.000 1.810
C5 HOÀNG HUY 18 Thịnh Đức Tiến Nhập Cement Ca 1; 15/05 1.930 1.500
C1 THUẬN HẢI sl2 Hóa An 1 Xuất Đá Ca 3; 19/05 9.000 6.890
C1 HẢI LONG 01 Thành Mũ Phát Xuất Mật đường Ca 2; 20/05 1.200 810
C2 SENDAI SPIRRIT Codona Xuất Dăm gỗ Ca 3; 20/05 9.000 1.780

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB