DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

12h00;18/07

C5 XUÂN THỦY 01 Tiến Thân Nhập

Cement

Ca 1; 18/07 1.950 300
C2 LIAN HUASONG Gemadept Nhập Thiết bị Ca 2; 16/07 164 kiện 38 kiện
C1 MINH PHÁT 68 Minh Châu Nhập Cement Ca 1; 17/07 950 450
C3 SAO VIỆT 28 Ô tô CR Xuất Cát Ca 1; 16/07 3.300 2.710

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB