DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

 

STT

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

12h00;10/07

1 NINHCO 66 Thiên Phú Phát Nhập Clinker Ca 1; 10/07 4.300 560
2 HÀ BÌNH 36 Thịnh Đức Tiến Nhập Xi măng Ca 1; 09/07 1.500 480
3 THÁI BÌNH 36 Ô tô CR Xuất Cát Ca 1; 10/07 2.900 690

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB