DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

 

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

06h00;22/09

C1 XIN DA ZHONG Tagi Nhập Thiết bị Ca 2; 20/09

260kiện

25 kiện
C3 NAM THỊNH 26 Thịnh Đức Tiến Nhập Cement Ca 1; 14/09 1.900 1.820
C2 GLORIOUS LOTUS Cát Phú+Codona Xuất Dăm gỗ Ca 2; 18/09 18.000 8.230

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB