DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

 

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

06h00;16/11

C1 ZEA FORTUNE Trung Nam Nhập Thiết bị Ca 2; 07/11 158 kiện 125 kiện
C2 LIAOYU REEFER Hải Vương Nhập Ca 1; 09/11 3.000 1.330
C5 THÀNH ĐẠT 18 Thiên Phú Phát Nhập Clinker Ca 1; 14/11 3.000 2.850
C5 NGỌC QUÝ 02 MH Xuất Đá Ca 1; 15/11 600 550
C3 VICTORIA 08 Than MT Nhập Than Ca 1; 15/11 4.630 1.180

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB