DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

 

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

06h00;21/09

C5 VIỆT NGA 79 An Phú Hải Nhập Xi măng Ca 1; 19/09 1.200 660
C3 SAO VIỆT 28 Ô tô CR Xuất Cát Ca 1; 20/09 3.300 2.010
C2 LADY LILLY Hóa An 1 Xuất Đá Ca 4; 20/09 27.200 3.300

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB