DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP

    Tàu đang khai thác tại Cảng
Tàu đang khai thác tại Cảng

 

CẦU

CẬP

TÊN TÀU

CHỦ HÀNG TRẢ XẾP DỠ NHẬP/XUẤT MẶT HÀNG BẮT ĐẦU LÀM HÀNG KHỐI LƯỢNG XẾP DỠ

THỰC HIỆN

06h00;21/03

C3 HẢI PHƯƠNG 45 Thạch cao MT Nhập Thạch cao Ca 3; 19/03 2.900 2.240
C2 JIAN HUI Hóa An 1 Xuất Đá Ca 2; 19/03 40.000 21.500
C1 FRIO MAGAMI Hải Vương Nhập Ca 1; 20/03 3.300 440

 
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB