banner_tin_tuc_2
TIN HOẠT ĐỘNG

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023

Thứ 5, 02/03/2023, 07:19 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2079/KHLT-HHVN-CĐHHVN, ngày 21/11/2022 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 trong các công ty, đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ngày 28/02/2023, tại hội trường công ty, Ban điều hành phối hợp cùng với BCH Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022, kết hợp Hội nghị Người lao động cấp Công ty năm 2023. Đồng Chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Văn Thắng – Tổng Giám đốc và ông Hồ Văn Sáng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cảng Cam Ranh. 

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có ông Lê Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC); ông Lê Phan Linh – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Ngoài ra còn có các đại biểu là đại diện lãnh đạo các Ban Chuyên môn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Về phía Công ty CP Cảng Cam Ranh, có ông Phạm Hữu Tấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Ngoài ra còn có các đại biểu là thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban điều hành; Trưởng/phó các đơn vị, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng 100 đại biểu đại diện cho 175 cán bộ, công nhân viên (CBCNV), NLĐ trong toàn công ty.

Hội nghị đã được nghe, ông Nguyễn Văn Thắng – Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 và phương phướng, mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của năm 2023. Theo đó, năm 2022 là một năm khó khăn của ngành hàng hải nói riêng và toàn xã hội nói chung do ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19, cộng thêm sự cạnh tranh gay gắt của nhiều doanh nghiệp cùng tham gia vào khai thác cảng biển trong khu vực,… đã tạo nên một áp lực lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cảng Cam Ranh. Bước sang năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Công ty đặt ra mục tiêu và quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể: Sản lượng hàng thông qua Cảng đạt 2,6 triệu tấn; Doanh thu đạt 160 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 23 tỷ đồng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022; Giải đáp kiến nghị của Người lao động. Bên cạnh đó, các tham luận, ý kiến về giải pháp xây dựng Quy định hoạt động Công đoàn công ty, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng được các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp mang tính xây dựng cao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Người lao động Cảng Cam Ranh, ông Lê Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã dành nhiều lời biểu dương những cố gắng của tập thể CBCNV Cảng Cam Ranh, đặc biệt nhấn mạnh Cảng cần sớm triển khai các giải pháp cụ thể đã đề ra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động. Hơn hết, mỗi CBCNV công ty phải thực sự tập trung trí tuệ, sức lực hơn nữa trong mọi công việc, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Cũng tại Hội nghị, ông Lê Phan Linh – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị tổ chức Công đoàn Cảng Cam Ranh tiếp tục phát huy vai trò, chú trọng nâng cao hiệu quả việc phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ và phát triển; Song hành với chuyên môn, đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua, gắn quyền lợi của người lao động, giúp cho Công đoàn cơ sở Cảng Cam Ranh cũng như Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng nhân dịp này, Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Tổng Giám đốc Cảng Cam Ranh, Công đoàn cơ sở Cảng Cam Ranh trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: