banner_tin_tuc_2
THÔNG TIN NGÀNH

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC; HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thứ 3, 05/07/2022, 09:51 GMT+7

Hội nghị tập huấn kết hợp trực tiếp tại điểm Cầu chính tại Hội trường T3, Số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội và kết nối trực tuyến với gần 80 điểm cầu tại các Công đoàn cơ sở với sự tham gia gần 300 đại biểu tham dự.

Hội nghị tập huấn kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Qua thực tiễn chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động; thương lượng, ký kết, triển khai thực hiện thỏa ước lao động tập thể; bầu, kiện toàn và hướng dẫn tổ chức, hoạt động Ban Thanh tra nhân dân tại các doanh nghiệp nhà nước thời gian vừa qua cùng với sự sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số chính sách pháp luật liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Phó Chủ tịch Công đoàn TCT Phạm Văn Hải trực tiếp làm báo cáo viên của 02 Chuyên đề

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phạm Văn Hải trực tiếp là báo cáo viên trình bày nội dung của 02 chuyên đề: (1) Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trên cơ sở Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; (2) Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại các doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 07/08/2017 của Tổng Liên đoàn về việc "Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban TTND" và Luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn TCT Lê Thị Việt Thương tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu kết nối nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe để tiếp thu các nội dung của chuyên đề do báo cáo viên trình bày; Đồng thời, các đại biểu có những tham luận, nêu lên một vài vấn đề vướng mắc của đơn vị trong khi thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Qua phần trao đổi và lắng nghe ý kiến của các Công đoàn cơ sở, Công đoàn Tổng công ty đã giải đáp những kiến nghị, làm rõ các vấn đề nằm trong thẩm quyền và tập hợp các kiến nghị để trình lên Tổng Liên đoàn và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý phù hợp./.

Theo VIMC