banner_tin_tuc_2
THÔNG TIN NGÀNH

Đề xuất giảm 3 loại phí hàng hải cho đội tàu biển treo cờ Việt Nam

Thứ 5, 07/07/2022, 10:29 GMT+7

Cục Hàng hải Việt Nam kiến nghị giảm thu khoảng 20% đối với 3 loại phí, lệ phí hàng hải cho doanh nghiệp có tàu thuyền mang cờ quốc tịch Việt Nam hoạt động vận tải biển nội địa.

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề xuất giảm phí, lệ phí hàng hải góp phần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam chịu tác động do tăng giá nhiên liệu trong thời gian qua.

Cụ thể, cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải đề nghị Bộ GTVT, Bộ Tài chính xem xét giảm 20% các mức thu đối với: phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa (gồm phí trọng tải đối với tàu thuyền quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư số 261 của Bộ Tài chính về Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải nội địa); phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa (gồm phí bảo đảm hàng hải quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 13 Thông tư số 261); lệ phí vào, rời cảng biển Hoạt động hàng hải nội địa quy định tại Điều 16 Thông tư số 261.

Thời gian giảm dự kiến là từ khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư (đề xuất Bộ GTVT có ý kiến gửi Bộ Tài chính ban hành Thông tư theo quy trình rút gọn và có hiệu lực ngay kể từ ngày ký) cho đến hết ngày 31/12/2022 (ước tính thời gian giảm khoảng 5 tháng cuối năm 2022).

Đối tượng giảm là các doanh nghiệp có tàu thuyền mang cờ quốc tịch Việt Nam hoạt động vận tải biển nội địa.

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết là hiện nay thị phần vận tải biển quốc tế từ cảng biển Việt Nam đến cảng biển nước ngoài và ngược lại chủ yếu do các hãng tàu nước ngoài chiếm đa số thị phần, do vậy đối với quy định thu phí, lệ phí hàng hải tại các cảng biển hiện nay, biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải quốc tế sẽ rất ít có tác động đến doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam (chủ yếu đảm nhận thị phần vận tải biển nội địa trong nước.

Đối với đối tượng là tàu thuyền có cờ quốc tịch nước ngoài được Bộ GTVT cho phép hoạt động vận tải nội địa có thời hạn tại Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị không đưa vào đối tượng được giảm phí do số lượng loại tàu rất hạn chế và nhà nước chưa cần thiết khuyến khích đối với hoạt động của đối tượng này.

Được biết, trong trường hợp được các cơ quan chức năng chấp thuận, chỉ tính riêng phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa, các chủ tàu có thể tiết kiệm từ 1,7 triệu đồng đến 10 triệu đồng cho mỗi chuyến tùy theo trọng tải tàu.

Báo Đầu tư