banner_tin_tuc_2
THÔNG TIN NGÀNH

Tăng cường đảm bảo an toàn lao động thời điểm cuối năm

Thứ 6, 11/11/2022, 09:45 GMT+7

Tăng cường đảm bảo an toàn lao động thời điểm cuối năm

Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vừa chỉ đạo các doanh nghiệp và công đoàn tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động vào những tháng cao điểm cuối năm.

Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, những tháng cuối năm 2022 – khoảng thời gian nước rút phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả năm, với khối lượng công việc còn nhiều, tuy nhiên các doanh nghiệp cần tích cực, khẩn trương trong điều hành sản xuất kinh doanh nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn lao động, đặc biệt là trong các khu vực có nhiều nguy cơ xảy tai nạn lao động như xếp dỡ hàng hóa ở hầm tàu, kho bãi, làm việc trên tàu biển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, làm việc trên các phương tiện lai dắt, vận tải, dịch vụ cung ứng xăng dầu, vận tải đường bộ, logistics…

Để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty đề nghị các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho NLĐ về công tác ATVSLĐ; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ; tăng cường công tác tự kiểm tra tại doanh nghiệp, đặc biệt trong các công việc có nhiều nguy cơ cao xảy ra TNLĐ; định kỳ kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy móc, trang thiết bị, phương tiện và nâng cao chất lượng công tác sửa chữa, bảo dưỡng, bảo quản.

Rà soát, bổ sung các nội quy an toàn, quy trình xếp dỡ hàng hóa, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý sự cố đối với máy móc, trang thiết bị, phương tiện; tổ chức phổ biến, huấn luyện nâng cao hiểu biết, nhận thức của đoàn viên, NLĐ; trang bị đầy đủ đồ dùng, thiết bị bảo hộ lao động, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho NLĐ. Bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, biển cấm, nội quy, quy trình vận hành, quy định an toàn… tại các vị trí đặt thiết bị, nơi làm việc, đi lại, chứa hàng hóa…

Công đoàn đề xuất và áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; rà soát, hoàn thiện hệ thống hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn; cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ phải thường xuyên có mặt để chỉ đạo, giám sát việc làm của NLĐ.

Tại các doanh nghiệp, phải củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác ATVSLĐ, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra công tác ATVSLĐ hàng ngày, hàng ca để kịp thời phản ánh hoặc đề xuất với lãnh đạo về tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ và ý thức của NLĐ.

Báo Lao động